La iniciativa Catalonia SmartLAB acaba l’any 2017 amb 10 pilots en àmbits com la participació ciutadana, la mobilitat, la seguretat i la salut

Catalonia SmartLAB, projecte que posa en contacte empreses del sector de les noves tecnologies amb ajuntaments catalans per desenvolupar iniciatives TIC als pobles i ciutats, tanca el 2017 amb un balanç positiu. Aquesta xarxa de laboratoris urbans impulsada per la Generalitat de Catalunya ha aconseguit realitzar 10 pilots durant aquest any: tres ja han finalitzat (Molins de Rei, Calonge i Mollerussa) i set encara estan en curs (Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Vilafranca, Sant Cugat, Sabadell, Tona i Mollerussa).

De les proves pilot que s’han dut a terme, n’hi ha dues que treballen la participació ciutadana (la plataforma col·laborativa Minuts.cat i l’eina de consulta ciutadana Ekratos), dues pertanyen a l’àmbit de la mobilitat (elssemàfors intel·ligents Òrbit i el sistema d’anàlisi de trànsit StreetFlow), dues més són eines de seguretat urbana, n’hi ha una de tecnologia aplicada al patrimoni, una altra de gestió intel·ligent de fires comercials, i també es compta amb una plataforma de salut digital i una solució de control de la pol·lució acústica.

Tant els ajuntaments com les empreses han considerat el projecte SmartLAB com una iniciativa molt útil per aprofitar les noves tecnologies de manera col·laborativa. Aquest any s’han realitzat més de 120 reunions amb municipis, entitats supramunicipals i empreses. Aquestes trobades han servit per demostrar l’interès en el projecte i les seves possibilitats de creixement.

La xarxa SmartLAB va néixer amb l’objectiu d’impulsar el sector tecnològic oferint accés a infraestructures i entorns reals de proves i alhora potenciar la innovació oberta a les ciutats i pobles catalans gràcies a la seva participació com a laboratoris urbans en proves pilot basades en noves tecnologies.

Actualment, hi ha 38 municipis 28 empreses adherides a aquesta iniciativa.