L’Observatori SmartCAT augmenta un 50% el nombre d’empreses que té registrades

La web de l’Observatori SmartCAT està obtenint un gran èxit aquest primer trimestre de l’any 2018 i ja ha aconseguit recollir la informació de 70 empreses, augmentant en més d’un 50% el nombre de solucions tecnològiques que té registrades. Aquest increment s’ha produït gràcies a les millores que s’han dut a terme a la pàgina web.

A finals del 2017 es van realitzar un seguit de millores a la web de l’Observatori SmartCAT que permet, entre d’altres aspectes, que les pròpies entitats siguin les qui aportin contingut i informació sobre si mateixes sense haver de passar per un intermediari. D’aquesta manera, tenen autonomia per introduir i modificar la informació que apareix a la web i poden donar a conèixer les solucions tecnològiques que creguin adients. El fet de ser presents en aquesta web no té cap tipus de cost, però sí que els administradors revisen que la informació s’introdueixi tant en català com en anglès. La introducció de dades és ràpida i molt senzilla, i a més s’ofereix un manual per esvair qualsevol tipus de dubte.

Així mateix, els integrants a la pàgina web de l’Observatori tenen accés a informes que es desprenen de la informació que conté la pròpia web i, per tant, adquireixen informació de l’estat actual del sector smart a Catalunya.

L’Observatori SmartCAT és una iniciativa de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital que pretén ser un aparador nacional i internacional de les iniciatives smart de tot l’ecosistema català. L’Observatori és una plataforma oberta a tot tipus d’entitats públiques, empreses i centres de recerca que realitzen solucions/projectes on la tecnologia té un paper rellevant a l’hora d’oferir serveis al ciutadà. Aquest portal web permet ser punt de trobada de l’oferta i la demanda ja que els ajuntaments exposen els projectes smart que realitzen i les empreses ensenyen les solucions tecnològiques que desenvolupen.

Qualsevol entitat de l’administració pública, empresa o centre de recerca que es vulgui adherir a l’Observatori SmartCAT només cal que enviï un correu electrònic a smartcatalonia@gencat.cat.