Observatori SmartCatalonia

En el marc de l’estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya es posa en marxa l’Observatori SmartCatalonia per oferir una visió integral i actualitzada dels projectes i iniciatives smart que s’estan duent a terme en el territori català.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

SmartCatalonia és l’estratègia de territori intel·ligent impulsada per la Generalitat de Catalunya per estendre el paradigma d’Smart City arreu del país.

En el marc d’aquesta estratègia s’ha desenvolupat l’Observatori per identificar i comunicar les diferents iniciatives de ciutat intel·ligent que s’estan duent a terme als municipis catalans. L’objectiu és fomentar l'avanç de les ciutats intel·ligents, promoure la cooperació entre administracions i atraure la inversió privada.

El resultat de la tasca de l’Observatori es presenta en aquest visualitzador web que posa a disposició de la ciutadania i el sector privat, informació dels projectes smart i la situació actual dels municipis catalans pioners en aquest àmbit.

OBJECTIUS

Oferir una visió integral i actualitzada dels projectes i iniciatives smart que s’estan duent a terme al territori català per tal de:

  • Potenciar l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències així com la creació de sinèrgies entre administracions.
  • Actuar com a finestra d’entrada centralitzada on empreses i emprenedors puguin conèixer la situació actual de les poblacions així com les seves prioritats en l’àmbit smart.
  • Atraure inversió en l’àmbit de les ciutats intel·ligents i les TIC.