La Paeria i SpaceSur proven un sistema d'informació satel·litària per al monitoratge de l'acumulació de residus del municipi

La Paeria-Ajuntament de Lleida ha iniciat una prova pilot amb l'empresa SpaceSur per a la monitorització estratègica dels residus mitjançant un sistema d'informació satel·litari a través de la plataforma "GEO.PLATFORM | SmartGov". L'objectiu de la solució és monitorar l'acumulació de residus en espais no habilitats de l'espai urbà, pal·liant així l'impacte negatiu que suposa per a la salut de les persones i el medi ambient.

El sistema, que es provarà al municipi durant el 2023, donarà cobertura a tot el terme municipal de Lleida que, amb una superfície de 211,7 km, és un dels més extensos de Catalunya. Tanmateix, l'horta de Lleida, amb 19.000 hectàrees, és la zona més complexa per fer les tasques de control i seguiment dels abocaments il·legals.

La plataforma, desenvolupada per SpaceSur, permetrà localitzar tots els punts potencials d'abocaments per tal de poder adoptar analitzar l'estat actual i aplicar les mesures necessàries. Mitjançant la captació de les imatges del satèl·lit, la informació recollida es tractarà aplicant la intel·ligència artificial, que permet analitzar les imatges de forma automatitzada sense necessitat de desplaçament o comprovació manual. D'aquesta manera, la Paeria podrà detectar eficaçment les anomalies en l'acumulació de residus en zones no habilitades i organitzar, en conseqüència, les tasques d'inspecció i prevenció.

La tecnologia satel·litària suposa una eina contrastada i precisa per a l'anàlisi i mapatge de l'entorn urbà. Addicionalment a la monitorització estratègica de residus, la plataforma “GEO.PLATFORM | SmartGov” aporta solucions amb mòduls per a les àrees de “Cadastre i Recaptació”, “Desenvolupament Urbà, Obres i Serveis”, “Salut i Desenvolupament Social”, “Protecció Civil i Emergència”.

Els sistemes que utilitzen tecnologies d'informació espacial i d'observació de la Terra comporten beneficis en àmbits com l'optimització de costos i de temps, així com en efectivitat i confiança per l'objectivitat en els resultats.