Vila-seca prova un sistema cloud de mobilitat per afavorir l’accessibilitat al municipi mitjançant aparcaments dinàmics

L’Ajuntament de Vila-seca ha iniciat una prova pilot amb l’empresa barcelonina ParkHelp en el marc del Laboratori Smart Catalonia amb l’objectiu de monitorar i dinamitzar places d’aparcament en zones d’alta demanda del municipi. La iniciativa ofereix zones d’aparcament amb temps limitat amb la finalitat de descongestionar els carrers del municipi en zones d’alta demanda i en hores punta, beneficiant el comerç local i facilitant l’accés als centres sanitaris.

La solució desenvolupada per ParkHelp consisteix en una aplicació mòbil amb la qual els conductors podran seleccionar una de les 141 places d’aparcament dinàmic del municipi i estacionar-hi els seus vehicles de forma gratuïta en intervals de 10 o 15 minuts renovables. A través de l’aplicació, l’usuari podrà comprovar la disponibilitat d'aparcament, controlar el temps d'estacionament i renovar-lo en aquelles zones on sigui possible.

Gràcies als sensors d'aparcament exterior G4, l'Ajuntament podrà observar en temps real l'ocupació de totes les places sensoritzades, i consultar els històrics d'ocupació, obtenint informació rellevant per conèixer els hàbits d’estacionament de la població i millorar la planificació de futures actuacions de mobilitat a Vila-seca. Segons l'alcalde del municipi, Pere Segura:
“Avui dia, tant a les administracions públiques com a les empreses privades, tenir a disposició dades d'interès ens fa ser més eficients i àgils a l'hora de prendre decisions.”

Actualment, Vila-seca compta amb 48 sensors a les zones de 15 i 10 minuts del municipi i en les pròximes setmanes es completaran els treballs d'instal·lació fins a arribar al total de 141 places a les zones d'aparcament de temps limitat.

ParkHelp, líder en el sector de solucions per a la gestió de l’estacionament, neix a Barcelona l’any 2004, actualment té filials als Estats Units i a Brasil, i exporta els seus productes a 54 països. L’empresa és fortament arrelada a Vila-seca, on hi té part de l’I+D, back-office i producció, amb un total de 14 treballadors.