SmartLab: Passos de vianants

Objectius
Millorar la seguretat dels vianants.
Descripció
Aquests passos de vianants smart, els primers de Cataunya, emeten uns senyals lumínics i dues senyals verticals quan un vianant s'acosta per travessar alertant als vehicles i millorant la seguretat dels vianants.
La millora ha consistit en situar unes plaques llumíniques de díodes de leds en cada extrem de les pastilles rectangulars blanques les quals s’il·luminaran davant la presència d’usuaris. Aquesta il·luminació es posa en marxa diàriament amb l’encesa de l’enllumenat públic.
Els passos modificats han estat els ubicats al passeig la Salle -a la proximitat de la rotonda amb el pont del Parc del Pescador i del carrer Tramuntana-, així com també el del tram central del passeig de les Palmeres. El motiu d’haver escollit aquests dos punts és pel fet que es tracta de dos passos amb una rellevant intensitat d’ús per part de vianants i ubicats en un espai amb poca il·luminació artificial en hores nocturnes.
Sectors
  • Mobilitat
Conclusions
Aquest projecte podria ser replicat en qualsevol ciutat per a aquells encreuaments en que es detecti una necessitat de senyalització major.