Substitució de badenes de cautxú per reductors de velocitats ECOBAM RDV a l'aeroport de Barcelona

Descripció
ANTECEDENTS:
Després de comprovar l'eficàcia de les bandes a la zona d'arribades per als carrils de bus-taxi, es planteja millorar la seguretat a la zona d'arribades per a les dues vies on circulen autobusos i autocars.
PROBLEMÀTICA :
Els reductors de velocitat es situen en una zona semicoberta i durant les hores de més insolació, les bandes de cautxú sense llum són difícils de veure pels conductors.
Per sofisticats que siguin els cargols convencionals instal·lats fins al moment, no són capaços de resistir durant molt de temps a l'esforç a què es veuen sotmesos per l'elevat trànsit d'autobusos i autocars, que s'aturen constantment en el pas de vianants i la parada de bus.
Els cargols perden la seva adherència a l'asfalt provocant constants i periòdiques operacions de manteniment.
SOLUCIÓ:
Se substitueixen les dues bandes de cautxú (una al principi de la zona semicoberta i una altra molt a prop del pas de vianants) per una sola banda ECOBAM 800/40 a la zona intermèdia que cobreix la reducció de velocitat dels autobusos i autocars que s'acosten al pas de vianants.
La banda només cobreix la zona de circulació i permet que la zona de parada d'autobús quedi lliure per a més comoditat.
La banda és alimentada per un equip d'energia solar (panell i bateria) perquè el sistema d'il·luminació del gual romangui sempre encès.
Es proveeix a l'equip solar d'un regulador d'intensitat lumínica per augmentar la visibilitat en tot moment. La banda és visible des d'abans d'entrar a la zona semicoberta sigui quina sigui la força de la llum a la zona d'insolació prèvia.
Sectors
  • Mobilitat
  • Resiliència i seguretat